Ljubljana

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Nedelja
18.30 – 20.00 18.00 – 19.30

19.00 – 20.30 (regenerativna)

7.00 – 8.15

18.00 – 19.00 Pogovor o yogi

18.00 – 19.30