Ljubljana

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Nedelja

 

splošna

17.45 – 19.15

na spletu

 

uvajalna – zaprta

17.15 – 18.30

Stegne 21c

 

utečeni seniorji in ED

17.00 – 18.30

Stegne 21c

 

 

 

 

 

 

uvajalna

19.00 – 20.15

Stegne 21c

 

splošna

19.15 – 20.45

Tabor – zgornja dvorana

 

Sutre o yogi

19.30 – 20.30

spletno srečanje