Urnik

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek

pranayama

6.45 – 8.00 zjutraj

na spletu
(25.marec – 15.april)*

   

 

 

 

začetniki

17.45 – 19.15

Poljane

bralno srečanje

18.00 – 19.15

na spletu*

splošna

17.30 – 19.00

Poljane

 

začetniki

19.30 – 21.00

Poljane

 

splošna

19.15 – 20.45

Poljane

 

Šolnina

Semestrska šolnina

Prvi semester 2023/2024

11. september 2023 – 11. februar 2024 (19 tednov)

Drugi semester 2023/2024

6. februar 2024 – 27. junij 2024 (19 tednov)

 

Šolnino je možno poravnati v dveh obrokih.

*Bralna srečanja so primerna za vse redne učence šole in niso plačljiva.

*Posamezni tečaji pranayame trajajo 5 tednov in so primerni za utečene učence ob rednem vpisu.

Šolnina za tečaj pranayame znaša 40 EUR in je plačljiva ob prijavi na tečaj.

Če želite obiskovati srečanja v naši šoli, nam pišite na info@yogashala.si

 

 

Posamični obiski

• Paketa za 6 in 12 obiskov veljata znotraj semestra, v katerem sta bila naročena. Neizkoriščeni obiski se ne prenašajo v naslednji semester.

• Nadomeščanje je mogoče le znotraj istega semestra.

• Vplačane šolnine veljajo za tekoči semester. V izrednih primerih, če učenec ni zmožen nadaljevati semestra, se lahko dogovorimo za dobropis.

• Plačilo šolnine je možno opraviti ob prvi učni uri v gotovini ali v istem tednu preko nakazila na TRR (glej zavihek Kontakt za podatke o nakazilu na TRR).

• Semestrsko šolnino redni učenci lahko plačajo tudi v dveh obrokih. Prvi obrok zapade v prvem tednu semestra, drugi pa v šestem. Če učenec drugega obroka ne poravna do konca osmega tedna semestra, se njegov vpis razveljavi.

• Vse cene na spletni strani so v €.

• Rezervacija mesta brez plačila velja le za čas prvih dveh tednov. Po prvih dveh tednih se rezervacija razveljavi.

• Število mest je omejeno glede na prostor, v katerem se vadbe izvajajo.

• Prednost pri rezervaciji mest imajo tisti učenci, ki se prijavijo v poln semester.

• V primeru novonastalih finančnih izzivov imajo redni učenci šole možnost nadaljevati šolanje na osnovi osebnega dogovora z učiteljem.

Urnik

Ponedeljek

pranayama

6.45 – 8.00

(25. marec. – 15. april)
*na spletu

 

 

Torek

začetniki

17.45 – 19.15

Poljane

začetniki

19.30 – 21.00

Poljane

 

 

Sreda

 

bralno srečanje

18.00 – 19.15

na spletu*

 

 

Četrtek

splošna

17.30 – 19.00

Poljane

splošna

19.15 – 20.45

Poljane

 

 

Šolnina

Semestrska šolnina

Prvi semester 2023/2024

11. september 2023 – 11. februar 2024 (19 tednov)

Drugi semester 2022/2023

6. februar 2024 – 27. junij 2024

Šolnino je možno poravnati v dveh obrokih.

*Bralni krožek je primeren za vse redne učence šole in ni plačljiv.

*Posamezni tečaji pranayame trajajo 5 tednov in so primerni za utečene učence ob rednem vpisu.
Šolnina za tečaj pranayame znaša 40 EUR
in je plačljiva ob prijavi na tečaj.

Če se semestru pridružite kasneje, se šolnina prilagodi.

Če želite obiskovati srečanja v naši šoli, nam pišite na info@yogashala.si

Posamični obiski

• Paketa za 6 in 12 obiskov veljata znotraj semestra, v katerem sta bila naročena. Neizkoriščeni obiski se ne prenašajo v naslednji semester.

• Nadomeščanje je mogoče le znotraj istega semestra.

• Vplačane šolnine veljajo za tekoči semester. V izrednih primerih, če učenec ni zmožen nadaljevati semestra, se lahko dogovorimo za dobropis.

• Plačilo šolnine je možno opraviti ob prvi učni uri v gotovini ali v istem tednu preko nakazila na TRR (glej zavihek Kontakt za podatke o nakazilu na TRR).

• Semestrsko šolnino redni učenci lahko plačajo tudi v dveh obrokih. Prvi obrok zapade v prvem tednu semestra, drugi pa v šestem. Če učenec drugega obroka ne poravna do konca osmega tedna semestra, se njegov vpis razveljavi.

• Vse cene na spletni strani so v €.

• Rezervacija mesta brez plačila velja le za čas prvih dveh tednov. Po prvih dveh tednih se rezervacija razveljavi.

• Število mest je omejeno glede na prostor, v katerem se vadbe izvajajo.

• Prednost pri rezervaciji mest imajo tisti učenci, ki se prijavijo v poln semester.

• V primeru novonastalih finančnih izzivov imajo redni učenci šole možnost nadaljevati šolanje na osnovi osebnega dogovora z učiteljem.