Urnik

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek

Pranayama

6.45 – 8.00 zjutraj

na spletu

(13. marec – 10. april)*

 

 

 

 

 

 

 

začetniki

17.45 – 19.15

Poljane

bralni krožek
“Light on Life”
(BKS Iyengar)

18.00 – 19.15

na spletu*

splošna – seniorji

17.30 – 19.00

Poljane

splošna

19.30 – 21.00

gostovanje do junija 2023

Radovljica

 

 

splošna

19.15 – 20.45

Poljane

 

Šolnina

Semestrska šolnina

JESENSKO-ZIMSKI semester 2022/2023

19. september 2022 – 5. februar 2023

ZIMSKO-POMLADNI semester 2022/2023

6. februar 2023 – 18. junij 2023

Šolnino je možno poravnati v dveh obrokih.

Bralni krožek je primeren za vse redne učence šole in ni plačljiv.

*Posamezni tečaji pranayame trajajo 5 tednov in so primerni za utečene učence ob rednem vpisu.

Šolnina za tečaj pranayame znaša 40 EUR in je plačljiva ob prijavi na tečaj.

Če želite obiskovati srečanja v naši šoli, nam pišite na info@yogashala.si

 

 

Posamični obiski

3 poskusni obiski

Enkratni obisk

6 obiskov

12 obiskov

• Paketa za 6 in 12 obiskov veljata znotraj semestra, v katerem sta bila naročena. Neizkoriščeni obiski se ne prenašajo v naslednji semester.

• Nadomeščanje je mogoče le znotraj istega semestra.

• Vplačane šolnine veljajo za tekoči semester. V izrednih primerih, če učenec ni zmožen nadaljevati semestra, se lahko dogovorimo za dobropis.

• Plačilo šolnine je možno opraviti ob prvi vadbi v gotovini ali v istem tednu preko nakazila na TRR (glej zavihek Kontakt za podatke o nakazilu na TRR).

• Po prejetem plačilu storitev učenci prek elektronske pošte prejmejo račun.

• Semestrsko šolnino redni učenci lahko plačajo tudi v dveh obrokih. Prvi obrok zapade v prvem tednu semestra, drugi pa v šestem. Če učenec drugega obroka ne poravna do konca osmega tedna semestra, se njegov vpis od devetega tedna naprej razveljavi.

• Vse cene na spletni strani so v €.

• Upoštevamo resne prijave. Rezervacija mesta brez plačila velja le za čas prvih dveh tednov. Po prvih dveh tednih se rezervacija razveljavi.

• Število mest je omejeno glede na prostor, v katerem se vadbe izvajajo.

• Prednost pri rezervaciji mest imajo tisti učenci, ki se prijavijo v poln semester.

• Pridržujemo si pravico do spremembe urnika in lokacije izvedbe storitev.

• V primeru prepovedi opravljanja storitev s strani pooblaščenih institucij se vadbe izvedejo preko spletne aplikacije Zoom.

• V primeru novonastalih finančnih izzivov imajo redni učenci šole možnost nadaljevati šolanje na osnovi osebnega dogovora z učiteljem.

Urnik

Ponedeljek

Pranayama

6.45 – 8.00

na spletu

(13.marec – 10. april)*

splošna

19.30 – 21.00

gostovanje do junija 2023

Radovljica

 

Torek

začetniki

17.45 – 19.15

Poljane

 

 

 

Sreda

bralni krožek

“Light on Life”

(BKS Iyengar)

18.00 – 19.15

na spletu*

 

 

 

Četrtek

splošna – seniorji

17.30 – 19.00

Poljane

splošna

19.15 – 20.45

Poljane

 

 

Šolnina

Semestrska šolnina

JESENSKO-ZIMSKI semester 2022/2023

19. september 2022 – 5. februar 2023

ZIMSKO-POMLADNI semester 2022/2023

6. februar 2023 – 18. junij 2023

Šolnino je možno poravnati v dveh obrokih.

Bralni krožek je primeren za vse redne učence šole in ni plačljiv.

*Posamezni tečaji pranayame trajajo 5 tednov in so primerni za utečene učence ob rednem vpisu.
Šolnina za tečaj pranayame znaša 40 EUR
in je plačljiva ob prijavi na tečaj.

Če se semestru pridružite kasneje, se šolnina prilagodi.

Če želite obiskovati srečanja v naši šoli, nam pišite na info@yogashala.si

Posamični obiski

3 poskusni obiski (prvič pri nas)

Enkratni obisk

6 obiskov

12 obiskov

• Paketa za 6 in 12 obiskov veljata znotraj semestra, v katerem sta bila naročena. Neizkoriščeni obiski se ne prenašajo v naslednji semester.

• Nadomeščanje je mogoče le znotraj istega semestra.

• Vplačane šolnine veljajo za tekoči semester. V izrednih primerih, če učenec ni zmožen nadaljevati semestra, se lahko dogovorimo za dobropis.

• Plačilo šolnine je možno opraviti ob prvi vadbi v gotovini ali v istem tednu preko nakazila na TRR (glej zavihek Kontakt za podatke o nakazilu na TRR).

• Po prejetem plačilu storitev učenci prek elektronske pošte prejmejo račun.

• Semestrsko šolnino redni učenci lahko plačajo tudi v dveh obrokih. Prvi obrok zapade v prvem tednu semestra, drugi pa v šestem. Če učenec drugega obroka ne poravna do konca osmega tedna semestra, se njegov vpis od devetega tedna naprej razveljavi.

• Vse cene na spletni strani so v €.

• Upoštevamo resne prijave. Rezervacija mesta brez plačila velja le za čas prvih dveh tednov. Po prvih dveh tednih se rezervacija razveljavi.

• Število mest je omejeno glede na prostor, v katerem se vadbe izvajajo.

• Prednost pri rezervaciji mest imajo tisti učenci, ki se prijavijo v poln semester.

• Pridržujemo si pravico do spremembe urnika in lokacije izvedbe storitev.

• V primeru prepovedi opravljanja storitev s strani pooblaščenih institucij se vadbe izvedejo preko spletne aplikacije Zoom.

• V primeru novonastalih finančnih izzivov imajo redni učenci šole možnost nadaljevati šolanje na osnovi osebnega dogovora z učiteljem.