Šolnina

Trenutno smo sredi prehodnega obdobja, ki traja do 31.1. Če bi se radi pridružili spletnim vadbam v tem obdobju, se lahko prijavite tukaj.

S februarjem 2021 se začne zimsko-pomladni 5-mesečni semester
(19 tednov od 1.2. do 13.6.2021), ki se ga lahko udeležite na osnovi naslednjih šolnin:

Semestrska šolnina

Obisk 1x na teden

228 €

Obisk 2x na teden

418 €

Neomejen obisk

603 €

Posamični obiski

3 poskusni obiski

21€

Enkratni obisk

15€

6 obiskov

84€

12 obiskov

132€

• Paketa za 6 in 9 obiskov veljata znotraj semestra, v katerem sta bila naročena. Neizkoriščeni obiski se ne prenašajo v naslednji semester.

• Nadomeščanje je mogoče le znotraj istega semestra z izpisovanjem/vpisovanjem v spletni razpredelnici, do katere učenec dobi dostop, ko poravna šolnino.

• Denarja za vplačane šolnine ne vračamo.

• Plačilo šolnine je možno opraviti ob prvi vadbi v gotovini ali v istem tednu preko nakazila na TRR (glej zavihek Kontakt za podatke za nakazilu na TRR).

• Po prejetem plačilu storitev boste prek elektronske pošte prejeli račun.

• Semestrsko šolnino redni učenci lahko plačajo tudi v dveh obrokih. Prvi obrok zapade v prvem tednu semestra, drugi pa v šestem. Če učenec drugega obroka ne poravna do konca osmega tedna semestra, se njegov vpis od devetega tedna naprej razveljavi.

• Vse cene na spletni strani so v €.

• Upoštevamo resne prijave. Rezervacija mesta brez plačila velja le za čas prvih dveh tednov. Po prvih dveh tednih se rezervacija razveljavi.

• Število mest je omejeno glede na prostor, v katerem se vadbe izvajajo.

• Prednost pri rezervaciji mest imajo tisti, ki se prijavijo v poln semester.

• Pridržujemo si pravico do spremembe urnika in lokacije izvedbe storitev.

• V primeru prepovedi opravljanja storitev s strani pooblaščenih institucij se vadbe izvedejo preko spletne aplikacije Zoom.

• V primeru nepričakovanih okoliščin (npr. daljša bolezen), ki učencu onemogočijo nadaljnjo udeležbo v že plačanem trimesečju, se neizkoriščeni delež šolnine vrne.

• V primeru novonastalih finančnih izzivov imajo redni učenci šole možnost nadaljevati šolanje na osnovi osebnega dogovora z učiteljem.