Pravno obvestilo

Pogoji poslovanja

• Paketa za 6 in 9 obiskov veljata znotraj semestra, v katerem sta bila naročena. Neizkoriščeni obiski se ne prenašajo v naslednji semester.

• Nadomeščanje je mogoče le znotraj istega semestra z izpisovanjem/vpisovanjem v spletni razpredelnici, do katere učenec dobi dostop, ko poravna šolnino.

• Denarja za vplačane šolnine ne vračamo.

• Plačilo šolnine je možno opraviti ob prvi vadbi v gotovini ali v istem tednu preko nakazila na TRR (glej zavihek Kontakt za podatke za nakazilu na TRR).

• Po prejetem plačilu storitev boste prek elektronske pošte prejeli račun.

• Semestrsko šolnino redni učenci lahko plačajo tudi v dveh obrokih. Prvi obrok zapade v prvem tednu semestra, drugi pa v šestem. Če učenec drugega obroka ne poravna do konca osmega tedna semestra, se njegov vpis od devetega tedna naprej razveljavi.

• Vse cene v na spletni strani so v €.

• Upoštevamo resne prijave. Rezervacija mesta brez plačila velja le za čas prvih dveh tednov. Po prvih dveh tednih se rezervacija razveljavi.

• Število mest je omejeno glede na prostor, v katerem se vadbe izvajajo.

• Prednost pri rezervaciji mest imajo tisti, ki se prijavijo v poln semester.

• Pridržujemo si pravico do spremembe urnika in lokacije izvedbe storitev.

• V primeru prepovedi opravljanja storitev s strani pooblaščenih institucij se vadbe izvedejo preko spletne aplikacije Zoom.

Soglasje o odpisu odgovornosti

1. Yogashala izvaja spletne vadbe, ki jo v obliki učenj izvajajo certificirani učitelji joge po izročilu Iyengar. To so splošna učenja za učence, ki jim učitelj odobri udeležbo.

2. Yogashala si pridržuje pravico do odpovedi vpisa učencem, za katere vadba ni primerna.

3. Če imate kakršnekoli poškodbe ali bolezenska stanja, se posvetujte z zdravnikom predno se pridružite spletnim vadbam. Učitelja vnaprej informirajte o svojem zdravstvenem stanju. Če se prijavite k vadbi, se strinjate, da prevzamete polno odgovornost za kakršnakoli tveganja, poškodbe ali škodo, znano ali neznano, ki bi jo lahko utrpeli med vadbo ali po njej.

5. Ko se udeležujete spletnih vadb, sami ocenite ali ste zmožni slediti tempu in stopnji navodil, ki jih učitelj podaja. Prav tako sami ocenite svoje omejitve in vadbo izvajajte temu ustrezno.

6. Zavestno, prostovoljno in izrecno se odpovedujete kakršnimkoli odškodninskim zahtevkom ali tožbam Yogashale in njenih učiteljev na osnovi kakršnihkoli poškodb ali škode, ki bi jo utrpeli zaradi udeležbe pri spletnih vadbah.

7. Prebrali ste vse točke tega besedila odpisa odgovornosti Yogashale in v celoti razumete vsebino kot tudi splošne pogoje poslovanja. Prostovoljno se strinjate z vsemi pogoji tega dokumenta.

8. Odgovorni ste poskrbeti za to, da lahko dobro vidite in slišite vadbo na predvajalniku, ki ga uporabljate, kot tudi za to, da je kamera, ki vas prikazuje postavljena tako, da ste vidni učitelju.

9. Šolnin za vplačane vadbe ne vračamo.

Prebral/a sem zgoraj podano Soglasje o odpisu odgovornosti in v celoti razumem njegovo vsebino kot tudi splošna pravila o poslovanju. Prostovoljno se strinjam z navedenimi pogoji.

Pravilnik o zasebnosti

S tem pravilnikom se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja KAMANDALU, izobraževanje, Lana Dodig s.p. (v nadaljevanju: Kamandalu).

Ta pravilnik določa ukrepe za zavarovanje pri zbiranju, obdelovanju, shranjevanju, posredovanju in uporabi osebnih podatkov pridobljenih preks pletne strani.

V zadevah, ki jih ne ureja ta pravilnik, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Registracija in drugi podatki o računu

Ko se registrirate za uporabo naših storitev, o vas zbiramo naslednje podatke:

– če se registrirate na naši spletni strani: ime, priimek in elektronski naslov, ter ostale podatke, če nam te podatke posredujete;

– podatke o vaših naročilih in načinom plačila.

Namen zbiranja in obdelovanja vaših podatkov

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali.

To je z namenom obveščanja na e-novice. Osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen. Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

– zakon in pogodbeni odnosi,

– privolitev posameznika in

– zakoniti interes.

Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Podlage na katerih zbiramo vaše osebne podatke:

– vaša izrecna privolitev.

– ko je to potrebno za naše zakonite poslovne interese – uporaba vaših osebnih podatkov nam pomaga upravljati in izboljševati naše poslovanje. Prav tako nam uporaba vaših osebnih podatkov omogoča, da je naša komunikacija z vami bolj relevantna in prilagojena vam ter da je vaša izkušnja z našimi storitvami in izdelki učinkovita in uspešna.

Shranjevanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob registraciji in prijavi na e-novice ali z oddajo povpraševanja, hranimo do preklica. Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.

Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem soglasja. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki.

Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Podatke, ki jih zbiramo, hranimo na varnih strežnikih in jih hranimo tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev namena njihovega zbiranja ali pa do vašega preklica.

Zaradi izpolnjevanja določenih zakonov, obdelujemo vaše podatke v skladu z zakoni:

  • Obligacijski zakonik (OZ),
  • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot),
  • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
  • Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),
  • Zakon o računovodstvu(ZR),
  • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom),
  • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen vaše podatke (kontaktne podatke in podatke o naročilih), hranimo do vključno 10 let.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili.

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov, ki se nanašajo na vas.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite vaše ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov info@yogashala.si.

Objava sprememb pravilnika

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na spletnem mestu.