Ljubljana

Ponedeljek Torek Četrtek

7.00 – 8.15  (nežnejša/splošna)

16.30 – 17.45 (nežnejša)

16.30 – 17.45 (nežnejša)

18.00 – 19.15 (uvajalna)

18.00 – 19.30 (spletna)

19.30 – 20.45 (mešana)

19.30 – 21.15 (splošna)

Nova Gorica

Petek

16.30 – 17.45 (nežnejša)

18.00 – 19.30

Cerknica

Sreda

17.00 – 18.30 (splošna)

19.00 – 20.30 (mešana)